Příspěvky

o Ladis

Ženství je jen maškaráda. Stručný slogan charakterizující tvorbu Ladis Pachmuch, původně však vychází z parafráze ústřední myšlenky textu Joan Riviere z roku 1929. Podle této psychoanalytičky ženství samo o sobě vůbec neexistuje, jedná se jen o genderovou hru, ne o inherentní vlastnost. Později její texty inspirovaly další teoretičky, jež se zabývaly vztahem ženství a mužství a procesy jejich sociální konstrukce. Podle Mary Ann Doane maska přehnané feminity, kterou na sebe žena bere a do které se obléká, jí pomáhá skrýt se před maskulinním světem a jeho touhou po vlastnictví. Existuje pak několik strategií, jež umožňují ženě ubránit se mužskému pohledu, jež ji objektivizuje a fetišizuje, aby se zbavil strachu z toho, že by přišel o svou dominantní pozici.

Ladis Pachmuch ve své tvorbě tyto strategie zkoumá. Jednou z nich je excesivně provedené ženství – maškaráda. Ladis si obléká latexové masky, expresivně erotické převleky, korzety, vysoké podpatky a péřové doplňky. Fotí se tak v prost…

Čertova hovínka / performance (Pokoje5) {2016}

Obrázek
Ladis Pachmuch „Čertova hovínka“ /performance/

Slovo pendrek pochází z německého Bärendreck ("medvědí hovno", hov. "čertovo hovínko"), označení pro lékořicovou cukrovinku, která je mým důležitým atributem a nakonec i výsledným „zbytkem“ po performanci. Dalším přenesením významu na základě podobnosti (v barvě a tvaru) se začalo používat i pro policejní obušky. Jako jakýsi tmavý tvor (čert?) v rohu házím tedy na návštěvníky tohoto pokoje pendrek, jako symbol násilného předmětu, nebo prostě hovna, tak jak význam slova dovoluje a přitom je to laskomina, kterou někdo miluje, nebo jí vyslověně nesnáší – tak je má alegorie v této performanci.

//

Ladis Pachmuch "Devil's poop" /performance/

The Word "pendrek" (in English "liquorice stick") comes from German expression Bärendreck ("bear's poop" or "devil's poop") Stands for a liquorice treat which is my only subject (and the only leftover) of my performance. Anoth…

„Nový folklór“ (Velikonoce) / video-happening (2016)

Obrázek
fotodokumentace: Tanja Dickert

Název: „Nový folklór“ (Velikonoce)

Technika: video-happening (57min)
Posunutí hranic tradice na současném českém venkově.

„Nový folklór“ (K Velikonoční tradici patří čerstvá ryba) / video-performance (2016)

Obrázek
Název: „Nový folklór“ (K Velikonoční tradici patří čerstvá ryba)
Technika: video-performance (2min)

Posunutí hranic tradice na současném českém venkově.
Už před příchodem křesťanství hrála ryba svoji úlohu i v antické mytologii, kde byla symbolem hned několika božstev. Amulety ve tvaru ryby symbolizovaly plodnost. „Ichtys“ (symbol ryby) se týkala také lidské sexuality a znázorňovala ženský klín nebo dělohu.
Video podporuje doprovázejicí lidová píseň „Teče voda teče“ kterou zpívá dle titulku YouTube „Moravský mouřenín“.

akryl na plátně / acrylic on canvas (2016)

Obrázek
Bez názvu

Silně ovlivněna zadaným ateliérovým tématem – člověk a zvíře jsem zvolila způsob projevu formou malby. Přes jakési své fantaskní metafory k tématu, propuklo hledání mého malířského výrazu a podoby, která ještě není ani na počátku definitivního konce.

Krajina mého života, video (2015)

Obrázek
Hledala jsem krajinu, která by mě zaujala a takovou jsem našla v domácnosti u našich sousedů. Ne, že by mě zaujala svým vizuálem, čí autorem samotným -i když je to důležitá součást významu mé práce, ale zaujala mě příběhem kolem ní. Jedná se o vyšívanou krajinku starého pána, který ji sám vytvořil.
Na mé práci technikou videa dlouhém šest minut a šestnáct sekund je záznam z vypravování o jedné vyšívané krajince vytvořené před padesáti pěti lety, kde se dozvíme o vypravěči a zároveň tvůrci přes jaké kraje a místa a proč se dostal tam, kde právě stojí a vypráví teď. Dílo má nazev „Krajina mého života“ a vzniklo v roce 2015.


Kalendář SAK KOK / PC grafika {2015}

Obrázek
Kalendář SAK KOK / PC grafika {2015}
Vyobrazila jsem technikou počítačové grafiky dívky jenž vsávají a vcucávají
opeřence čili různé druhy ptáků. Dívky jsou krásné prototypy, jejichž tváře jsou zdarma k mání
prostřed-nictvím internetu, kde jsem i inspiraci hledala. Podobným principem, jako když se
vyhledává porno. Dívky mají úmyslně a naschvál pootevřené, či scela otevřené pusy, což mě vedlo
k pohnutce v mysli, že jim tam něco chybí a možná mě inspirovalo i ateliérové téma - kontakt. Ústa
jsem tedy vyplnila také krásnými stvořenimi, jako jsou papoušci, sýkory, racci a další ptáci. Ptáci
jsou různých velikostí stejně tak jsou různé i výrazy dívek. Pojmenovala jsem tuto práci Kalendář
„Sak kok“. Název je česká výslovnost pro anglické vyjádření – cucat kohouta/kouřit ptáka. Tato
série grafik působí čistě a esteticky, přitom neztrácí důvtip.